Κόστος αίτησης: 15€

H επιδότηση για την αντικατάσταση κυμαίνεται από 50% έως 60% .

*Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε δεν οδηγεί σε αυτόματη υποβολή. Οι ενέργειες που κάνετε είναι για να μας αναθέσετε τη συγκεκριμένη εργασία. Τα δεδομένα που μας καταχωρείτε θα επεξεργαστούν από Λογιστή – Φοροτεχνικό.

  Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα


  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα - Βήμα 1ο
  Βασικά στοιχεία υποβαλλόμενου - 3ο πρόσωπο  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα - Βήμα 2ο
  Προηγούμενο

  ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ