Τι σας προσφέρουμε Έλεγχος 35 σημείων Εγγύηση επιστροφής χρημάτων Τρόποι πληρωμής

Κόστος δήλωσης: Από 35€

Online Φορολογική δήλωση: Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα τη φορολογική σας δήλωση μέσα από 3 απλά βήματα.

*Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε δεν οδηγεί σε αυτόματη υποβολή στο taxisnet. Οι ενέργειες που κάνετε είναι για να μας αναθέσετε τη συγκεκριμένη εργασία. Τα δεδομένα που μας καταχωρείτε θα επεξεργαστούν από Λογιστή – Φοροτεχνικό και πριν την οριστική υποβολή θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.

  Φορολογική δήλωση


  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 1ο (1/3)
  Βασικά στοιχεία υποβαλλόμενου - 3ο πρόσωπο  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 1ο (2/3)

  Συμπληρώστε τα στοιχεία της/του συζύγου σας

  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 1ο (3/3)

  Συμπληρώστε τη νέα σας διεύθυνση

  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 2ο (1/3)

  Συμπληρώστε τον αριθμό των μελών δίπλα από κάθε κατηγορία
  Πρόσθετα στοιχεία εξαρτώμενων μελών


  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 2ο (2/3)

  Ποσοστό αναπηρίας

  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 2ο (3/3)

  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 3ο (1/3)

  Επιλέξτε το είδος μεταβολής  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 3ο (2/3)


  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Βήμα 3ο (3/3)

  Επιλέξτε το είδος της μεταβολής  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φορολογική δήλωση - Τέλος  Προηγούμενο

  ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ