Κόστος υπηρεσίας: 15€

Online υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου: Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα και εμείς θα καταρτίσουμε & θα υποβάλλουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο.

*Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε δεν οδηγεί σε αυτόματη υποβολή στο taxisnet. Οι ενέργειες που κάνετε είναι για να μας αναθέσετε τη συγκεκριμένη εργασία. Τα δεδομένα που μας καταχωρείτε θα επεξεργαστούν από Λογιστή – Φοροτεχνικό και πριν την οριστική υποβολή θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.

  Φόρμα μισθωτηρίου


  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φόρμα μισθωτηρίου - Βήμα 1ο
  Βασικά στοιχεία υποβαλλόμενου - 3ο πρόσωπο  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φόρμα μισθωτηρίου - Βήμα 2ο

  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φόρμα μισθωτηρίου - Βήμα 3ο  Προηγούμενο

  ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ