Κόστος αίτησης: 15€

Online υποβολή αίτησης: Δώστε μας τα απαραίτητα στοιχεία για να σας υποβάλλουμε αίτηση για ρύθμιση δόσεων οφειλών σε Εφορία/Κ.Ε.Α.Ο.

*Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε δεν οδηγεί σε αυτόματη υποβολή. Οι ενέργειες που κάνετε είναι για να μας αναθέσετε τη συγκεκριμένη εργασία. Τα δεδομένα που μας καταχωρείτε θα επεξεργαστούν από Λογιστή – Φοροτεχνικό και πριν την οριστική υποβολή θα γίνει επικοινωνία μαζί σας.

  Ρύθμιση Οφειλών


  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Ρύθμιση Οφειλών - Βήμα 1ο
  Βασικά στοιχεία υποβαλλόμενου - 3ο πρόσωπο  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Ρύθμιση Οφειλών - Βήμα 2ο
  Προηγούμενο

  ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ