Δηλώσεις ακινήτων Ε9, Γονικές παροχές – Δωρεές – Κληρονομικά