Ενημέρωση σε δικαιούχους επιδομάτων αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους