Αναζητήστε τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που σας ενδιαφέρει μέσα από μια εύκολη και γρήγορη αναζήτηση για έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας στην εφορία. Επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε τους ΚΑΔ που σας ενδιαφέρουν καθώς και να ορίσετε το είδος τους με σκοπό την εκτύπωση τους ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
01.00.00.00Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά]
01.1Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
1.11Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
01.11.1Καλλιέργεια σιταριού
01.11.11Καλλιέργεια σκληρού σιταριού
01.11.12Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι
01.11.12.01Καλλιέργεια μαλακού σιταριού
01.11.2Καλλιέργεια αραβόσιτου
01.11.20Καλλιέργεια αραβόσιτου
01.11.20.01Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου
01.11.3Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης
01.11.31Καλλιέργεια κριθαριού
01.11.32Καλλιέργεια σίκαλης
01.11.33Καλλιέργεια βρώμης
01.11.4Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών
01.11.41Καλλιέργεια σόργου
01.11.42Καλλιέργεια κεχριού
01.11.49Καλλιέργεια άλλων δημητριακών
01.11.5Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών
01.11.50Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών
01.11.6Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά
01.11.61Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά
01.11.61.01Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων
01.11.62Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά
01.11.69Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά
01.11.7Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.71Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.72Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.73Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.74Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.75Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.79Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.8Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων
01.11.81Καλλιέργεια σπόρων σόγιας
01.11.82Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος
01.11.83Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)
01.11.84Καλλιέργεια βαμβακόσπορων
01.11.9Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων
01.11.91Καλλιέργεια λιναρόσπορου
01.11.92Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού
01.11.93Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης
01.11.94Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού
01.11.95Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου
01.11.99Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)
1.12Καλλιέργεια ρυζιού
01.12.1Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο
01.12.10Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο
01.12.10.01Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού
1.13Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
01.13.1Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους
01.13.11Καλλιέργεια σπαραγγιών
01.13.12Καλλιέργεια λάχανων
01.13.13Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων
01.13.13.01Καλλιέργεια κουνουπιδιών
01.13.14Καλλιέργεια μαρουλιών
01.13.15Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων-χίκορι)
01.13.16Καλλιέργεια σπανακιού
01.13.17Καλλιέργεια αγκινάρων
01.13.19Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους
01.13.2Καλλιέργεια πεπονοειδών
01.13.21Καλλιέργεια καρπουζιών
01.13.29Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών
01.13.29.01Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου
01.13.29.02Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου
01.13.3Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)
01.13.31Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του γένους capsicum)
01.13.31.01Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου
01.13.31.02Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου
01.13.32Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών
01.13.32.01Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου
01.13.32.02Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου
01.13.33Καλλιέργεια μελιτζάνων
01.13.33.01Καλλιέργεια μελιτζάνων θερμοκηπίου
01.13.33.02Καλλιέργεια μελιτζάνων υπαίθρου
01.13.34Καλλιέργεια ντοματών
01.13.34.01Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)
01.13.34.02Καλλιέργεια ντοματών - αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)
01.13.34.03Καλλιέργεια ντοματών - πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)
01.13.34.04Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών
01.13.34.05Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου
01.13.34.06Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου
01.13.39Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.
01.13.39.01Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού
01.13.39.02Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου
01.13.39.03Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου
01.13.39.04Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου
01.13.39.05Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου
01.13.39.06Καλλιέργεια μπάμιας
01.13.39.07Καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου
01.13.39.08Καλλιέργεια φασολακιών υπαίθρου
01.13.4Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών
01.13.41Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών
01.13.42Καλλιέργεια σκόρδων
01.13.42.01Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά
01.13.43Καλλιέργεια κρεμμυδιών
01.13.43.01Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά
01.13.44Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών
01.13.49Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)
Αρχή12 >Τέλος >>
Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις, ανακριβείς πληροφορίες ή οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση της.

Πόσο χρήσιμο ήταν αυτό το εργαλείο;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 3.6 / 5. Αριθμός ψήφων: 63

Λυπούμαστε που αυτό το εργαλείο δεν ήταν χρήσιμο για εσάς!

Ας βελτιώσουμε αυτό το εργαλείο

Πείτε μας πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το εργαλείο;

ΔEITEAKOMA