Το πρόγραμμα “Τουρισμός Για Όλους” δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2020 και η εκπόνησή του παρατάθηκε για το 2021. Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια ή αντίστοιχα το τουριστικό πακέτο μέσω τουριστικών γραφείων, σε παρόχους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προσφέροντας ειδικές τιμές!

  Φόρμα Τουρισμός για όλους


  Προηγούμενο

  Επόμενο

  Φόρμα Τουρισμός για όλους - Βήμα 1ο

  Προηγούμενο
  Επόμενο

  Φόρμα Τουρισμός για όλους - Βήμα 2ο
  Προηγούμενο

  ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ