Θέλω να πληρώσω

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας και καθώς και το όνομα της εργασίας που αφορά η πληρωμή.

1. Απόδειξη – Ιδιώτης

Η εργασία που πληρώνω είναι ιδιωτική και για την πληρωμή που θα κάνω θα λάβω απόδειξη παροχής υπηρεσιών (π.χ. φορολογική δήλωση, Α21, επιδόματα κτλ.)

2. Τιμολόγιο – Επιχείρηση

Η εργασία που πληρώνω αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και θα εκδοθεί ή έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Τα χρήματα που θα μεταφέρω αφορούν την πληρωμή ασφαλιστηρίου συμβολαίου

4. Οφειλή δημοσίου – λογαριασμού

Θα σας μεταφέρω χρήματα προκειμένου να εξοφλήσετε οφειλή μου προς το δημόσιο ή λογαριασμό. (για πληρωμές δημοσίου θα πρέπει να μεταφέρεται επιπλέον 1,5 ευρώ και για πληρωμή λογαριασμών επιπλέον 1 ευρώ ανά συναλλαγή).

ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ